یک کپی برجسته از مجسمه داوود ساخته میکل آنجلو در میان میدان میکل آنجلو (Piazzale Michelangelo) فلورانس قرار دارد. مجسمه اصلی در موزه Galleria dell'Accademia شهر نگهداری میشود و آرامگاه میکل آنجلو نیز در کلیسای سانتا کورچه (Santa Croce) که یکی دیگر از دینیهای شهر است، واقع شده.

+ نوشته شده در پنجشنبه دهم بهمن 1387ساعت 1:49 بعد از ظهر توسط فرشاد |